Prof. Dr. Luc Vanden Bossche

Prof. Dr. Luc Vanden Bossche is onder andere hoogleraar aan de faculteit geneeskunde binnen de afdeling revalidatie-wetenschappen aan Ugent

Daarnaast is Prof. Dr. Luc Vanden Bossche afdelingshoofd op de dienst "Fysische geneeskunde" van UZ Gent en hoofd-clubarts van KAA Gent

Trainingen

Onderzoek en behandelingsaanpak bij sportgerelateerde lies- en heupklachten
13 interdisciplinaire topics in 7 intensieve dagen door 14 professionals en experten ter zake Accreditatie voor Nederlandse...