Algemene Voorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Je kan enkel online inschrijven en betalen via de website van Voetvorm. Inschrijven via mail kan niet.
 • Door het online formulier te verzenden, je in te schrijven en te betalen, verklaar je je akkoord met en aanvaard je de algemene voorwaarden van Voetvorm zoals die hier beschreven staan.
 • Na inschrijving en betaling ontvang je via mail een factuur. Check zeker altijd je SPAM folders!
 • Je ontvangt in de week voor de opleiding nog een mail met de laatste praktische schikkingen.

Annuleringspolicy

 • Bij inschrijving reserveer je een plaats die iemand anders niet kan innemen. Bovendien reserveren wij een locatie, en voorzien we catering en lesmateriaal op basis van het aantal inschrijvingen. Een inschrijving is dan ook een formeel engagement.
 • Je kan je inschrijving per e-mail kosteloos annuleren via [email protected] tot en met 14 dagen na datum van inschrijving die op je factuur vermeld staat. Na die 14 dagen is annulering niet meer mogelijk, tergubetaling dus ook niet.
 • Deelnemers kunnen zich in geval van overmacht wel laten vervangen. In dat geval volstaat het de gegevens van de vervanger door te geven via [email protected]. Deelnemer en vervanger regelen in dat geval de financiële kant, zonder enige tussenkomst van Voetvorm.
 • Een inschrijving is naams- en persoonsgebonden. Zo kan een inschrijving voor een meerdaagse training onder geen beding gedeeld worden door meerdere personen.

 

Algemene bepalingen

 • Voetvorm behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren in geval van onvoldoende inschrijvingen. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
 • Voetvorm behoudt zich het recht voor om een opleiding op te schuiven in de tijd in geval van overmacht door specifieke coronamaatregelen of bij een spreker.
 • Voetvorm behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in het programma en de plaats van een opleiding.
 • Lesmateriaal is eigendom van de cursist, het auteursrecht is eigendom van Voetvorm en zijn lesgevers, tenzij expliciet en schriftelijk voorafgaandelijk werd meegedeeld . Het kopiëren van lesmateriaal is bijgevolg onder geen beding toegestaan.
 • Voetvorm is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de opleidingen of op het traject ernaartoe.
 • Voetvorm gebruikt gegevens van deelnemers om hen op de hoogte te houden van het aanbod. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in de privacyverklaring hieronder.
 • Voetvorm houdt zich eraan om alle persoonlijke gegevens van deelnemers in het kader van de scholing worden als vertrouwelijk te beschouwen. Deze geheimhoudingsverklaring wordt onderschreven door alle medewerkers van Voetvorm én door de lesgevers.