fbpx Intensive course sportpodologie 2021 - 2022, EDITIE 5 | voetvorm.be

Intensive course sportpodologie 2021 - 2022, EDITIE 5

14 interdisciplinaire topics door 14 professionals. Verdeeld over 5 volledige 'live' lesdagen en 6 online modules. Accreditatie voor kinesitherapeuten in behandeling Accreditatie Nederlandse podotherapeuten GOEDGEKEURD voor 42 punten.
Inschrijvingen afgesloten

De sportarts, sportkine, fysisch geneesheer, sportpodoloog, sportdiëtist, chiropractor, biomechanicus, osteopaat… Ze zijn allemaal teamplayers. Ze dragen allemaal hun steentje bij aan de revalidatie van (top)sporters en de optimalisatie van hun prestaties.

De intensive course sportpodologie brengt een 14-tal gastdocenten samen uit diverse medische- en paramedische beroepen. Elk met hun eigen ervaring, kennis en achtergrond. Hun eigen kijk op blessures, sporttak, therapie, preventie, ontstaansmechanismen van letsels…

Vanuit de overtuiging dat inzicht in sports-rehab en blessurepreventie vanuit een multidisciplinaire invalshoek een noodzakelijke meerwaarde is, een noodzakelijke kruisbestuiving.

Elke docent stimuleert onze deelnemers om hun ‘oogkleppen’ af te zetten en om op een brede manier te kijken naar de sportpatiënt. Want hoe beter de verschillende sportmedische disciplines elkaar inhoudelijk kennen des te beter het eindresultaat. Voor de patiënt. Voor de (top)sporter.

Doelgroep

podologen en kinesitherapeuten, osteopaten en artsen met een sterke interesse in 

 • voet- en enkelproblematiek bij sporters,
 • biomechanica van het onderste lidmaat, inclusief gang- en loopanalyses,
 • het leren benaderen van sportletsels van het onderste lidmaat vanuit een podologische invalshoek,
 • een multidisciplinaire lesomgeving,
 • de raakvlakken van (sport)-kinesitherapie met sportpodologie.

Overzicht live sessies

Vrijdag 22 oktober

 • dr. Andreas Goddeeris: Inspanningsfysiologie en trainingsleer bij sporters
 • Luc Ailliet, chiropractor: Chiropraxie en podologie, een praktische verkenning

Vrijdag 3 december 2021

 • Prof. dr. Filip Staes: Sportletselperventie
 • Prof. dr. Luc Vanden Bossche: Indicaties voor gebruik van PRP en aanverwante technieken / Differentiaaldiagnostiek bij kuitkrampen
Vrijdag 21 januari 2022
 • Yannick Warnier, podotherapeut: Optimaal op de pedaal
 • RS lab: De loopschoen anno 2021

Vrijdag 18 maart 2022

 • Michaël De Geyter en Thomas De Wulf, podologen: Terugkomdag voet- en enkelblessures bij voetballers
 • Elvik Van Damme, manueel therapeut: Multidiscilplinaire benadering van voet-& enkelblessures

Vrijdag 13 mei 2022

 • Roel De Ridder, manueel therapeut: Evidence based approach voor de evaluatie en behandeling van chronische enkelinstabiliteit

Overzicht online topics

 • Michaël De Geyter en Thomas De Wulf, podologen: Voet- en enkelblessures bij voetballers
 • Prof. dr. Damiën Van Tiggelen: Evidence based denkmodellen en tools om knieklachten vanuit een totaalaanpak te benaderen.
 • dr. Brecht De Coninck, fysisch geneesheer: Sportende jeugd: sportblessures ter hoogte van het onderste lidmaat bij kinderen en adolescenten
 • Professor-emeritus dr.Dirk De Clercq: Biomechanica van het afstandslopen, externe krachten en belasting van het bewegingsstelsel in het kader van ontstaan en preventie van loopgerelateerde overbelastingskwetsuren
 • Kris Desaever, podoloog: Podiatric approach running related injuries
 • Stephanie Scheirlynck, diëtiste: De juiste sportvoeding

Per online module is een plenaire sessie voorzien waarin deelnemers online rechtstreeks vragen kunnen stellen aan de lesgever. 

Locatie

 • Alle live lesdagen vinden plaats in regio Gent, België. Met uitzondering van 21 januari 2022: Zwijndrecht.
 • De online modules zijn toegankelijk via de digitale Voetvorm leeromgeving op Teachable.

Praktisch

 • Live lesdagen starten om 9.00 uur en eindigen om 16.30 uur. Versnaperingen, lunch en lesmateriaal zijn inbegrepen.
 • Na inschrijving en ontvangst betaling krijg je onmiddellijk toegang tot alle online modules die je op je eigen tempo kan bekijken tot en met juni 2022. Je kan online vragen stellen die de lesgever zo snel mogelijk beantwoordt. Er is ook een plenaire online sessie voorzien waar je rechtstreeks aan de lesgever vragen kan stellen.
Stephanie Scheirlynck is voedingsdeskundige en diëtiste, met een specialisatie in sportvoeding.
Michaël De Geyter is podoloog, kinesitherapeut en manueel therapeut bij de multidisciplinaire groepspraktijk "de 12de man".
Dr. Andreas Goddeeris is huisarts en sportarts bij groepspraktijk De 12de Man in Gent en spoedarts in het AZ Sint-Vincentius Deinze.
Thomas De Wulf is podoloog bij groepspraktijk De 12de Man en gastdocent.
Prof. dr. Damien Van Tiggelen is kinesitherapeut, officier en docent bij verschillende instanties. Hij is bij Voetvorm adviseur voor de doelgroep kinesitherapeuten.
Dr. Brecht De Coninck is specialist op de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie in het AZ Sint-Jan te Brugge, en is bij Voetvorm adviseur voor de doelgroep artsen.
Roel De Ridder studeerde in 2005 af als Master in de Sport- en Manuele kinesitherapie aan de UGent. En in 2006 als Manueel Therapeut.
Prof. dr. Dirk De Clercq is Gewoon Hoogleraar in de Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen aan de UGent.
dr. Luc Ailliet is Chiropractor in Chiropraxiecentrum Gent, gastdocent en voormalig teamchiropractor bij RSC Anderlecht.
Prof. dr. Filip Staes is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Departement Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven.
Elvik Van Damme is kinesitherapeut bij groepspraktijk De 12de Man en gastdocent.
Prof. Dr. Luc Vanden Bossche is onder andere hoogleraar aan de faculteit geneeskunde binnen de afdeling revalidatie-wetenschappen aan Ugent
Kris Desaever is podoloog bij "More than feet" en lector voor de opleiding Podologie bij Arteveldehogeschool
Locatie
Voetvorm
Administratieve zetel: Heistraat 29
9860 Oosterzele
België
Data
vrijdag, 22 oktober, 2021
vrijdag, 3 december, 2021
vrijdag, 21 januari, 2022
vrijdag, 18 maart, 2022
vrijdag, 13 mei, 2022
Tijdstip onthaal
08:30
Tijdstip aanvang
09:00
Tijdstip einde
16:30
Doelgroep(en)
Training type
Vakgebied(en)